Jak největší americké společnosti využívají jejich kapitál

K čemu využívají americké společnosti kapitál? V zásadě mají tři možnosti:

  1. Kapitálové investice, respektive výdaje do výzkumu a vývoje.
  2. Výdaje na akvizice jiných společností.
  3. Vracení kapitálu akcionářům, ať už formou dividend nebo zpětných odkupů akcií.

Jaký je vývoj v posledních třech letech a jak to vypadá pro letošní rok? Čísla jsou zajímavá, jde o miliardy USD.

2012 2013 2014 Odhad 2015
Kapitálové investice 637 649 702 676
Výzkum a vývoj 207 228 248 245
Nákupy jiných firem 228 156 185 195
Zpětné odkupy akcií 396 476 514 604
Dividendy 305 333 376 404
CELKEM 1 772 1 843 2 025 2 124

 

Porovnání let 2015 versus rok 2012:

2015 / 2012 2015 / 2012
Kapitálové investice +6% +39 mld.
Výzkum a vývoj +18% +38 mld.
Nákupy jiných firem -14% -33 mld.
Zpětné odkupy akcií +53% +208 mld.
Dividendy +32% +99 mld.
CELKEM +20% +352 mld.

 

Jak je vidět, 87% navýšení jde akcionářům společností, tedy do nárůstu zpětných odkupů akcií a dividend. V letošním roce by poprvé prostředky vracené akcionářům měly být větší než prostředky věnované na kapitálové investice, případně výzkum a vývoj.

 

2012 2013 2014 Odhad 2015
Kapitálové investice + výdaje vy výzkum a vývoj 844 877 950 921
Nákupy jiných společností 228 156 185 195
Vracení peněz akcionářům 701 809 890 1008

 

Celé to ukazuje na skutečnost, že společnosti nevidí využití pro volné prostředky, a tak je raději vrací investorům. Pro další ekonomický vývoj to není dobrá zpráva.

Komentáře

Přidat komentář