Čtenář Jan: Bitcoin – Internetový protokol, který může změnit svět financí

Článek vznikl v reakci na poptávku v diskuzi zde. Článek si klade za cíl osvětlit fungování, vysvětlit smysluplnost konceptu (s ohledem na reálný svět a zejména investování) a vyvrátit mnoho nesmyslů, které o měně koluje v mainstreamových mediích.

Píše se rok 1993 a objevuje se první www prohlížeč v podobě, na jakou dnes jsme zvyklí a sice Mosaic. Přelomová událost, protože Internet se z textového režimu dostává do grafického prostředí ovládaného myší. Rok 1994 byl rokem komercializace Internetu  – je zaregistrována nejhodnotnější doména vůbec a sice insure.com (pojistit). O významu Internetu dnes není žádný pochyb.

Uplyne 15 let a 15. září 2008 vyhlašuje Lehman Brothers bankrot, což odstartuje nejhorší finanční krizi od 30. let 20. století. Necelé 2 měsíce po pádu Lehman Brothers se objevuje první zmínka o plně decentralizované P2P měně (protokolu) Bitcoin publikovaná pod pseudonymem Satoshi Nakamoto.

 

Jak měna vzniká

Aby nedocházelo k nekontrolovanému „tisku“ měny, tak nové Bitcoiny (dále jen BTC) vznikají tzv. těžbou. Těžbou je myšleno vyřešení matematicky velice náročného úkolu, kde odměnou je uvolnění (nalezení resp. vytěžení) určitého počtu BTC. Tato těžba je v rámci protokolu navržena tak, že čím více lidí se do těžby zapojí (resp. zapojí svoje počítače), tím je náročnost větší a naopak. Toto opatření bylo zavedeno, aby přísun nových BTC v čase byl plynulý tzn. měl podobnou charakteristiku jakou má těžba drahých kovů – tedy aby nedošlo kvůli skokovému zapojení více těžařů k rychlému vytěžení měny. V současné chvíli je vytěženo více než 11 milionů BTC a v roce 2032 bude vytěženo více než
99 % měny. Poslední BTC bude vytěžen ke konci roku 2140 z celkového počtu 21 milionů BTC.

Investor „klasického typu“ tzn. který je zvyklý investovat do dluhopisů, akcií či komodit v tuto chvíli musí nevěřícně kroutit hlavou, co je to za nesmysl a proč by někdo něco takového používal. Prosím setrvejte a čtěte dál.

 

Proč má měna potenciál se prosadit

Měna byla navržena tak, že funguje zcela decentralizovaně – kdykoliv dojde k vytěžení nových BTC nebo k jejich poslání z jedné peněženky do druhé, vždy musí dojít k potvrzení této události dalšími členy v síti, kteří používají tento protokol. Tím je zajištěno, že BTC nejde utratit tzv. dvakrát a že někdo neprohlásí, že vytěžil a přitom nevytěžil nic. Aby to celé fungovalo – všichni musí dodržovat protokol, což je určitý konsensus a každý má možnost se k protokolu vyjádřit. Celý zdrojový protokol je dostupný zde (opensource).

Každý záznam o pohybu BTC je evidován v transakční databázi (tzv. Block chain), která je uložená u všech účastníků protokolu. Tím je zajištěna decentralizace, protože kopie všech transakcí je trvale distribuována mezi všemi účastníky – tedy kdyby selhalo několik bodů (byly např. násilně vypnuty), tak neselže měna jako celek. Transakční databáze na pevném disku v tuto chvíli zabírá cca 8 GB (objem dat přibližně dvou jednovrstvých DVD) a její růst lze pozorovat zde. Zjednodušeně řečeno každý účastník provozuje ze svého PC (resp. může provozovat – viz níže) svůj vlastní PayPal, který je kompatibilní s PayPaly ostatních.

Pokud v tuto chvíli máte stále pochybnosti o funkcionalitě a možnostech „zničení“ měny, tak fakticky sázíte na to, že bude „zničen“ celý (větší část) Internetu, který byl navržen právě tak, aby vydržel i zničení několika míst (ústředen) v případě válečného konfliktu.

Věřím, že v tuto chvíli je již zřejmé, že měna nemá žádnou centrální banku ani centrální místo, které pokud selže (případně podvede ostatní), tak selže jako celek.

 

Proč zde není místo pro další podobný protokol (měnu)

Achillova pata a nejslabší místo celého protokolu je hrozba, že nějaká entita bude disponovat větším výkonem než 51 % výkonu celé sítě (všech těžařů). Vybudovat tuto síť těžařů trvalo několik let a těžaři v rámci snahy vytěžit co nejvíce disponují extrémně silnými počítači, které jsou den a noc vyhrazené jen pro účel těžby. Pokud by se někomu podařilo vybudovat silnější síť počítačů, tak nad sítí fakticky převezme kontrolu a měnu znehodnotí. Právě proto dle mého názoru zde není místo pro další podobný protokol – těžaři jsou etablováni na BTC a začít novou měnu od píky znamená zajistit, že nad tím nikdo další nepřevezme kontrolu, což je v počátcích velmi těžké.

Pro zajímavost – celá síť těžařů BTC v tuto chvíli disponuje výkonem 779 PetaFLOPS a nejsilnější superpočítač disponuje výkonem necelých 18 PetaFLOPS.

 

Kdo měnu používá

Zvýšenou oblíbenost má zejména tam, kde byla vždy oblíbená hotovost – tedy různé nelegální aktivity (prodej drog, zbraní…) nejznámější je Silk Road. Naštěstí dle posledních zpráv objem obchodů zcela legitimních skrze portál bitpay překonal nechvalně proslulý Silk Road a tedy je předpoklad, že nebude taková snaha ze strany vlád používání měny postavit mimo zákon. Naopak byly virtuální měny Department of Treasury v USA posvěceny jako legální. V důsledku toho hodnota BTC během několika hodin prudce vzrostla. Mějte na paměti, že zde byl tlak na legalizaci i ze strany jiných velkých hráčů jako je např. Facebook, který používá Facebook credits.

Ne zcela kompletní seznam míst, kde lze za měnu pořídit reálné služby a zboží je zde. Kromě typicky IT služeb (registrace domén, webhosting) lze Bitcoiny zaplatit i za ubytování či v několika restauracích.

 

Co z toho všeho vyplývá pro investory

V několika předchozích řádcích jsem se snažil v rozumné délce vysvětlit o čem to celé je a tento blok bude věnován výhradně případným investorům.

Investice do Bitcoinu je v tuto chvíli určitě hodně riziková investice. Podobně jako byla spekulace si počátkem 90. let zaregistrovat zaregistrovat domény insurance.com nebo sex.com. Cena registrace těchto domén byla v 90. letech 100 USD a nikdy z toho nemuselo být nic (dnes stojí registrace domény do 10 USD). Stejným způsobem se část těžařů dostala velice levně k mnoha Bitcoinům – věřili, že z toho jednou něco bude, ale určitě nelze mluvit o ponziho schématu (tzv. letadlo, pyramida), kdy z konceptu těží prakticky pouze zakladatelé a další účastníci poblíž vrcholu.

Pro investory je zajímavá nezávislost na centrálních bankách a principiální odolnost konceptu (podrobně viz výše). Dále je to relativní bezpečnost peněz resp. nemožnost konfiskace centrální mocí – Vaše peněženka je (může být) umístěna na velmi malé paměťové kartě což v porovnání se zlatem je bezpochyby obrovská výhoda při případném přesunu. Na druhou stranu, pokud svůj počítač nedokážete zabezpečit proti virům, tak můžete velice snadno přijít o vše. Abych to upřesnil – držet větší množství Bitcoinů na lokálním počítači fakticky znamená nepoužívat operační systém Windows, který je (z podstaty) až příliš náchylný pro chycení nákazy a následné ukradení peněženky a hesla. Pokud je pro Vás alternativní operační systém neschůdné řešení, tak nezbývá než se spolehnout na některou ze služeb Internetových peněženek případně směnáren, které zároveň mají funkci peněženky. Bohužel zde jste závislí na technických schopnostech provozovatele dané peněženkymůže se to ošklivě vymstít. Mainstreamová média pak samozřejmě mluví o hacku Bitcoinu místo, aby specifikovali, že byl hacknut jeden provozovatel (je to jako tvrdit, že byl hacknut koncept emailu a že emaily všech lze nyní odkudkoliv číst a ve skutečnosti někdo uhádl heslo do 10 schránek na Seznamu).

Další výhodou oproti drahým kovům je dokonalá dělitelnost měny v porovnání s mincí ze vzácného kovu – v tuto chvíli lze 1 BTC dělit na 8 desetinných míst, tedy lze teoreticky zaplatit za něco 0,00000001 BTC (tzv. 1 Satoshi), což v při dnešním průměrném kurzu je 0,000001 USD. 1 BTC stojí v tuto chvíli cca 100 USD.

Investory bude zajímat i to, že Bitcoinů je konečné množství – bez mála 21 milionů (viz výše), což pochopitelně vede k rozsáhlým spekulacím na cenu jednoho BTC, kdy cena poslední měsíc kolísá v rozsahu mezi 50 USD a 260 USD za 1 BTC. Kolísání je v desítkách procent v horizontu hodin, prostor pro daytradery tedy určitě je 🙂 . Teoreticky pokud koncept přežije a nebude nalezen nějaký fatální nedostatek v protokolu, který by se nepodařilo opravit dřív, než jej někdo zneužije, tak lze odhadovat, že 1 BTC může mít v horizontu měsíců až let hodnotu v tisících USD. Pokud by kompletně (či z větší části) převzal světovou peněžní zásobu M1, tak 1 BTC může mít teoreticky hodnotu v statisících USD. V okamžiku špičky odpovídaly vytěžené Bitcoiny peněžní zásobě M1 státu „El Salvador“ (tedy M1 bylo větší než např. ve státech Kajmanské ostrovy, Seychely, Belize, Fiji či Bahamy – kompletní přehled je zde.) Pro srovnání – aby Bitcoin překonal celé M1 České republiky, tak by musel mít v dohledné době (než budou vytěženy další BTC) hodnotu vyšší než 10359 USD za 1 BTC.

Z výše uvedeného zároveň vyplývá, že je to měna deflační. Někteří argumentují, že pro deflační měny není místo, protože bychom se dostali deflační spirály, kdy by všichni peníze drželi a nikdo by je nechtěl utratit, protože by trvale získávaly na hodnotě (podobně jako drahé kovy). Protiargumentem je, že bychom si nikdy nekoupili žádnou spotřební věc (elektroniku, auto), protože jejich ceny trvale klesají a proto by bylo racionální si „počkat“.

Všechny Bitcoin v peněžence lze v řádu minut až desítek minut (dle nastaveného počtu potvrzení) poslat z jednoho kontinentu na druhý a to kdykoliv i v sobotu nad ránem. Zjednodušeně řečeno lze v sobotu nad ránem poslat mezi kontinenty v řádu minut 1 milion USD, který lze opět v řádu minut přeposlat dál, aniž by k tomu byla potřeba třetí strana pro vlastní realizaci. Třetí strana transakci pouze technicky potvrdí – výchozí nastavení je potvrzení 6 účastníky sítě což trvá typicky cca do 1 hodiny, nicméně lze to výrazně urychlit, pokud je nastaven větší poplatek za zpracování transakce (minimum je v tuto chvíli 0,005 BTC). Odměnu za zpracování inkasují těžaři, kteří transakce zároveň potvrzují (podrobně viz výše).

Mezi hlavní nevýhody měny určitě patří nedostatečná etablovanost – je akceptována na méně místech než klasická fiat měna (dolary, eura). Dále mezi nevýhody patří „nízká tržní kapitalizace“ – v tuto chvíli je cca 1,1 miliardy USD (100 USD za 1 BTC * 11 milionů vytěžených BTC), což znamená, že větší výprodej či nákup měnou výrazně zahýbá. Spíše teoretickou hrozbou jsou výše uvedené technické hrozby – nalezení zranitelnosti v protokolu a její neopravení než bude zneužita, převzetí kontroly nad sítí (útok 51 % – podrobně viz výše).

Reálnou hrozbou je i hacknutí některé z velkých peněženek (což se v minulosti stalo a může se stát znovu). Obranou je diverzifikace provozovatelů – stejně jako byste neměli mít všechny peníze v jedné bance.

Na téma Bitcoinu lze bez problémů napsat několik akademických prací, ale snažil jsem se vypíchnout alespoň to nejdůležitější při zachování rozumné délky článku. Pokud by byla další poptávka případně něco bylo nedostatečně vysvětleno, tak se prosím ozvěte v diskuzi. Pokud by dotazů/nesrovnalostí bylo více, tak rád sepíšu další článek.

Autor článku je čtenářem serveru https://proinvestory.cz/ a vlastní několik Bitcoinů.

 

Po dohodě s autorem má server https://proinvestory.cz/  na tento článek 30-ti denní exkluzivitu ode dne uveřejnění, tedy do 17. května 2013. 

 

Tagy:
Komentáře
 1. larry napsal:

  Bitcoin je nyní na-hype-ovanej. Je krásné sledovat, jak se vždy vyhrne tolik článků na téma A v době, kdy A je drahé. Škoda, že se nedá bitcoin efektivně shortovat.

  Vidím dva problémy s prosazením bitcoinu:
  – pěněžní zásoba se nedá řídit podle potřeb ekonomiky. Počet uživatelů a transakcí roste rychleji než měnová zásoba. A bitcoin se tedy stává měnou deflační, což může mít za následek až zamrznutí transakcí.
  – Velké banky můžou lehce zdiskreditovat tuto měnu. Když párkrát udělají pump&dump, který známe z pennystocks. Bude je to stát pát tisíc dolarů, které odepíšou jako výdaje na marketing. Do tisku se pošle (v souvislosti s nárustem bitcoinu) článek o kyperských střadatelích.

 2. Jan Dvořák napsal:

  Tenhle článek byl sepsán na základě mé žádosti, osobně do Bitcoinu nevidím a žádný nevlastním.
  Jsem rád, že autor článek nepojal čistě marketingově. Za to mu děkuji.

  Zda Bitcoinu někdo věří nebo ne, je na něm.

 3. VoDo napsal:

  Podle me to ma charakter letadla, tvurci a prvni prichozi meli nejlepsi pozici, clanek jsem necetl.

 4. Jan napsal:

  re: larry
  ———
  nastroje pro short sell jsou viz napr: https://campbx.com/
  (prvni odkaz na Google dotaz „short sell bitcoin“). Osobne jsem to nezkousel, ale dle slov ostatnich to lze. K tem problemum – reagoval jsem na ne uz v clanku. Pokud by se nedostavalo likvidity, tak se cena sroubuje nahoru (nakonec nekdo vzdy proda) a je to tak asi v poradku – kdyz se platilo zlatem, tak to fungovalo stejne a mnoho lidi si tak opet preje. Popravde dnesni situace, kdy si par lidi u kormidla neomezene tiskne (a posila inflaci do nesmyslu) anebo situac,e kdy cas od casu je mensi likvidita mi prijde mensi zlo ta mensi likvidita.

  Velke banky mohou Bitcoin diskreditovat o tom zadna, nicmene je to bude stat vyrazne vice nez par tisic USD. Nejsem v oblasti expert, ale pokud je „maket cap“ v tuto chvili 1,1mld USD (viz clanek), tak „aby to neco udelalo“ bych ocekaval, ze bude potreba alespon 100 milionu USD – pohyb o cca 10%. Kdyztak at me nekdo fundovany opravi. Otazka je – kdo da 100 milionu na experiment zniceni nepritele, ktery mozna ani neexistuje?

  re: VoDo
  ——–
  Ale tak to bylo vzdy a se vsim! Pisu to hned v prvnim odstavci – kdo si v roce 1994 zaregistroval za 100 USD domenu „insure.com“, tak za ni o par let pozdeji inkasoval 16 milionu USD. Pritom v roce 1994 uz to bylo davno „rozjete“ – ibm.com bylo zaregistrovano v roce 1986 a microsoft.com dokonce az v roce 1991!

  Nechci tu menu (protokol) bezhlave obhajovat. Chapu ze to pro mnoho lidi je too-good-to-be-true, ale monoho lidi take rikalo, ze Google je bublina – vznikal v case nejvetsi technologicke spekulacni bubliny vubec. Kdyz sel v roce 2004 na burzu, tak to bylo opredeno velkym tajemstvim, jak vlastne vydelava penize. V te dobe jsem byl opravdy velmi mlady, ale uz tenkrat jsem mel pocit, ze bych si ty akcie chtel koupit. Nakonec to nedopadlo (technicky jsem to nezvladl – nevedel jsem jak a kde a rodina taky netusila – nemel jsem se zkratka na koho obratit) a budu si to asi do smrti vycitat.

  Nechci udelat stejnou chybu dvakrat. Kdo chce vydelat penize, tak musi riskovat. Doslova do bela me vytacely ty nesmysly, ktere kolem toho koluji v mainstreamovych mediich – zejmena jak nekdo zacne tvrdit, ze to je letadlo, proto jsem ten clanek napsal.

 5. VoDo napsal:

  Trochu to nesedi, Microsoft i Goodle jsou firmy co neco produkuji ikdyz u Google se o tom da pochybovat, Bitcoin je jen a pouze umele vytvorena „komodita“ kdy na zacatku nekdo vytvoril „poklad“ a pomalu ho dava do obehu, nehlede na to ze je to kravina na entou co jen stoji zbytecny energie a vypocetniho vykonu, Letadlo jak vysity.

 6. v6ak napsal:

  Z hlediska měnové zásoby je BitCoin teoreticky inflační. Deflační měnu z toho dělají dvě věci:
  * rozšiřující se uživatelská základna
  * ztráty peněženek (ztracené peníze jsou staženy z objemu). K short sell: Našel jsem celkem asi dvě takové služby, nicméně mám pocit, že u obou to bylo „comming soon“ nebo něco takového.

  Jinak taková zajímavá vlastnost, o které se mimo IT až tak moc nemluví: každý účet je vlastně transparentní, ale zároveň anonymní. Pokud si člověk dá pozor, s anonymitou není problém, protože může mít dostatek svých účtů a nikdo nemá šanci si jeho transakce spojit.

 7. Kolda napsal:

  Sorry Jane, ale nebylo mi zodpovězeno na otázku paralelních elektronických měn (ptal jsem se u tvého původního příspěvku v diskuzi). V článku je pouze zmíněna etablovanost těžařů. Historie ekonomiky je plná etablovaných hráčů. Většina už tu není.

 8. Jan napsal:

  re: Vodo
  ——–
  Pokud tvrdite, ze Google nic neprodukuje, tak pak je asi dalsi diskuze zbytecna. Princip jak je mena tezena jsem vysvetlil, jak nejlepe jsem dokazal (aniz by clanek byl rozsahlejsi nez puvodni kod a zaroven rozumne laicky napsany). Princip tezby je komunitni shoda mezi tezari – viz clanek. Ale Vas asi stejne nepresvedci nic 🙂 K tomu Bitflooru – mel problemy i v minulosti. Je to jedna z „bank“ drzici BTC. Protokol jako takovy zustava.

  re: v6ak
  ——–
  Diky za doplneni. Pokud se nepletu, tak v logu zustavaji IP adresy. Ackoliv je pravda, ze ani zdaleka neplati ze clovek = IP adresa, tak je to presto trochu neprijemne, nicmene pochopitelne resitelne :).

  re: Kolda
  ———-
  Vas puvodni prispevek v diskuzi znel:
  „Problém s bitcoinem je, že takových virtuálních měnových systémů může vznikonout kopec. Nikomu nic nebrání, aby si zřídil paralelní bytecoin nebo petacoin, záleží jen na jeho marektingových dovednostech, zda se prosadí. Ovšem přijít s novým paralelním kovem, který tu dosud nebyl, není dost dobře možné.“

  Bitcoin jako alternativni mena na distribuovane bazi je (pokud je mi znamo) nejstarsi a zaroven jako jedina pouzitelna i pro „realny“ obchod. Ano, existuje vice men uz nyni napr. LiteCoin, Terracoin nebo nameCoin, ale pokud BTC je rizikovy tak, ty dalsi tri zminene meny uz jsou (alespon pro me) naprosto neuchopitelne riziko. Navic mi neni znamo, ze by krome BTC nekdo ty dalsi meny akceptoval – slo za ne neco realne koupit.

  Ano historie je plna etablovanych hracu, kteri jsou pryc, ale ja netvrdim, ze tu bude BTC navzdy a z navrhu se zda, ze s tim bylo i pocitano (99+ % vytezeno v roce 2032), ze to casem neco nahradi. Nicmene myslim, ze by to klidne treba 5-10 let (i to je silene dlouha doba) mohlo vydrzet nez nekdo prijde s necim lepsim.

  Lepe asi odpovedet nedokazu – pripadne me nekdo doplnte.

 9. spetr napsal:

  Připomínám, že existuje česká alternativa Volník https://www.promena.biz/volnik.php , která se snaží o trochu jiný postup, který by eliminoval deflační tendence.

 10. v6ak napsal:

  VoDo: Ano, občas se nějaká BTC směnárna zavře, občas vznikne nová. Toto není nic, co by světem BTC až tak zahýbalo. Myslím si, že dlouhodobě by s tím nic neudělalo ani zavření MtGoxu, ačkoli krátkodobě by nastal pokles ceny.

 11. Jan Dvořák napsal:

  Za nejslabší místo měn typu Volník apod. vidím učetnictví a daně. K čemu bude podnikateli příjem ve Volníku, když z toho bude povinen odvádět DPH (kdyby byl plátce) a daň z příjmu v českých korunách? Jak bude podnikatel konvertovat Volník a podobné měny na koruny? nebo to nebude přiznávat a riskovat soud za daňový únik?

  Kdo chce používat tyto měny, to už rovnou může používat zlaté a stříbrné mince či slitky. Hodně bych se divil, kdyby měl z Volníku větší likviditu směrem na koruny než z drahých kovů.

 12. spetr napsal:

  Já bych to zatím viděl jako alternativu, kdy mohu používat
  jak Volník, tak i ostatní měny, jako určitou rezervu v případě nějaké krizové situace ve finanční oblasti. Jako občan bych samozřejmě v závislosti na stupni rozšíření co nejvíce používal zejména Volník.

 13. v6ak napsal:

  K Volníku jsem docela skeptický (centrální autorita apod.).

  Jan Dvořák: Ve srovnání se zlatem má BitCoin jisté výhody:
  * jednodušší ověření pravosti
  * dělitelnost – zkuste zaplatit jeden rohlík nebo jednu SMS ve zlatě 😛
  * transakce na dálku rychle s nízkými náklady

 14. mhi napsal:

  BitCoin nemam a zase tak moc o nem nevim, studoval jsem spis technickou realizaci. Myslim, ze jak je zvykem u vetsiny clanku a diskusi zanikaji nejake podstatne veci (+positive,#neutral,-negative):

  + neni centralni autorita, pokud bude v BTC celosvetova duvera, neni sance system napadnout nebo poskodit (obdobne jako Internet: samozrejme muze vzniknout legislativa proti BTC, a muze se najit nejaka crypto chyba v navrhu).

  + myslenka dolovani je vyborna. Na ziskani BTC je nutne vynalozit realnou energii, takze nehrozi obrovsky priliv novych penez (nelze je natisknout). Tato myslenka ma jediny dopad na VZNIK meny, kdy se plni penezni zasoba. Kdyby byla centralni autorita, ktera bude uvolnovat penize, nebude k nejakemu geekovi urcite duvera (je to jako kdybych rekl, ze jsem virtulani dolarovy multimiliardar diktator a budu rozdelovat penize lidem…). Po vydolovani vsech penez se z toho stane deflacni mena (vadi to nekomu?) a jedina vyhoda BTC je to decentralizovane potvrzovani transakci (jednotlive vydolovane BTC jsou pouze identifikatory, takze to bude vlastne geograficky decentralizovana databaze).

  + je to otevreny „standard“, rekl bych ze ne uplne spatne navrzeny. Pouziva silne kryptograficke metody a jejich bezpecnost odpovida zabezpeceni napr. komunikace s bankou (hodne zjednodusene).

  # Transakce jsou verejne. Nevim jestli je to dobre nebo spatne, ale jinak to proste nejde. Financni analyticky utvar si bude muset dokoupit nejake pocitace na analyzu transakcnich logu ;-).

  – nejsem si uplne jist jestli je protokol s transakcemi dobre navrzen pro obrovske mnozstvi transakci (nyni to je takovy experimentalni provoz…). Nicmene urcite je mozne jej kdykoliv zmenit.

  – je mozne, ze se objevi nejake nove typy utoku proti bitcoinu, ktere nahlodaji jeho duveryhodnost. Ovsem ty jsou technologicky zvladnutelne a transakce budou predpokladam reversovatelne (minimalne podle naseho prava utocnik „nejednal v dobre vire“).

  – obycejni lide nejsou pripraveni na elektronicke transakce. Napadeni pocitace je obrovsky nebezpecne: myslim, ze by mela vzniknout nejaka hardwarova open-source penezenka, aby penize nebyly ulozene jako data na PC. Stejny problem je ale u elektronickeho podpisu, lide kteri jej pouzivaji mnohdy nevi jake dusledky ma napr. nezabezpeceny certifikat na PC.

  – nevyhoda volatility a moznost padu meny. Osobne si myslim, ze BTC bud‘ zajde po nejakem narizeni shora nebo ciste neduverou, nebo naopak obrovsky ziska kdyz se stane duveryhodnym. Potom by zlaty standard mohl nahradit „digitalni standard“.

 15. Jan Altman napsal:

  1) Riziko ze stran vlád existuje. Pokud legalizace v USA vedla k posílení BTC, opak (jeho kriminalizace) by logicky vedla k jeho obrovskému propadu.

  2) Výhoda přenositelnosti oproti zlatu: to platí pro velké objemy. S tunou zlata se opravdu špatně prchá. Tuny Au se i špatně skrývají. Ale běžný jedinec má majetek v řádu jednotak, maximálně pár desítek kil zlata. A takové možství se dá skrýt i transportovat relativně jednoduše. A že by nějaký dobrodruh přelíval do BTC miliardové majetky, to se mi zatím nezdá pravděpodobné.

  3) Je nepodstatné, zda se v BTC bude obchodovat hlavně heroin, semtex a protistátní libertariánská literatura na Silkroad, nebo perfektně legální pizza. Vlády nezasáhnou proti BTC proto, že se za BTC kupuje marihuana. Vlády zasáhnou tehdy (a ta marihuana může být záminkou), když ze strany BTC pocítí ohrožení. Případný úspěch BTC je tak pro něj zároveň největší hrozbou. A BTC může být decentralizovaný a „anonymní“ jak chce, ale pokud FED a ECB, resp. USA a EU usoudí, že jim ovečky utíkají od jejich inflačních papírků (aby neplatily inflační daň) k BTC, tak zasáhnou. A vliv na to mají bohužel obrovský. Bezpečností protokolu BTC bych se nijak nechlácholil. Pokud používání BTC bude kvalifikováno jako daňový delikt, nebo delikt proti „devizovému hospodářstí“ či dokonce jako „domestic terorism“, nikdo nebude jeho používání riskovat. A pokud BTC uspěje, tento scénář jistě přijde – státy si za žádnou cenu nenechají vzít monopol na tisk jediné legální měny. Jedinou šancí BTC tak je bankrot etatismu, kolaps intervencionistického státu. Otázka ale je, zda takovou turbulenci přežije lépe BTC, či tradičně Au.

 16. Jan Altman napsal:

  MHI: Transakce jsou sice veřejné, ale v podstatě anonymní. Co by ten analytický útvar MF analyzoval? Na každou jednu transakci si mohu vygenerovat novou (anonymní) adresu (v podstatě „číslo účtu“), takže páni analytici nikdy nedají dohromady moje transakce. Na každou jednu transakci si klidně vždy mohu založit novou adresu, což je nicněříkající shluk znaků ala 1HS7bHJJFqnJ8Gv3vnQbmR3k2j7qgpRR2G (můžete mi na ni něco poslat :-))

  Já spíš vidím trochu jiné riziko: podle mne s deflací BTC rostou náklady na transakce a tak BTC může přestat být vhodný na mikroplatby. Dále: s nárůstem počtu transakcí se vše může zpomalovat, lokální databáze nepříjemně růst, atd… Snad to půjde nějak řešit.

  D A N Ě :

  Co se týče problémů s daněmi: je to samozřejmě na hraně, ale lze vycházet z toho, že se vlastně nikdo nedozví, že vám bylo zaplaceno. Pokud budete nabízet nějakou nehmotnou službu na webu, tak web si zaregistrujete na nějakém ostrově a asi máte vyřešeno.

  Pokud budete mít pornoweb a vybírat 1BTC ročně za vstup a ten web bude na nějakém hostingu mimo EU, tak vás budou těžko nahánět.
  Pokud napíšete nějakou shareware aplikaci a budete vybírat 0.0001 BTC za stažení, opět nikdo nezjistí, kolik ste toho prodal a kolik BTC zinkasoval. Navíc pro každého platícího stahovače můžete vygenerovat novou adresu (číslo účtu), takže nikdo ani nesečte ty platby, nespojí je s jedním konkrétním příjemcem. Zkrátka to bude X stovek jednotlivých nesouvisejících plateb. A i pokud budete za BTC prodávat hmotnou pizzu, tak se maximálně dostanete do stejné situace jako ti, kteřé ji prodávají za CZK. Nedovedu odhadnout, kolik z hospodských poctivě přizná veškeré tržby, ale hádám, že to bude skromná menšina.

 17. Jan Dvořák napsal:

  S zemi daněmi – je mnohem větší dohledatelnost u volniku, než u bitcoinu.

 18. Jan Dvořák napsal:

  V6ak: s delitelnosti mate pravdu

 19. plukin napsal:

  Mno v dnesni dobe kdy se pomalu da zjistit i kdy kdo sr*l (fyzicky) tak verit ze se neda uzivatel spojit s cimkoliv online mi prinde dost naivni. Kdyz nekdo bude opravdu chtit tak si to spoji, zvlaste kdyz to bude vlada ktera si vsimne ze ji na BTC „utikaji“ penize a o to (hledani ktere penize se kde daji sebrat) jim zacina jit cim dal vice jak je videt vsude ve svete.

  Dokavad bude BTC velikostne nezajimavy je to jeho ochrana v tomhle.

  Vychazi me z toho ze nez uvazovat kde co jak schovat..tak radsi ukazat tem nahore ze to jde i jinak. 🙂

 20. Jan napsal:

  re: Jan Altman
  —————
  Osobne ten presun zlata (byt v radu jednotek kil) pres hranice vidim jako opravdu rizikovou zalezitost, proto mi prijde, ze na tom je BTC v tomhle ohledu vyrazne lepe.
  Pochopitelne drzet v BTC miliardy je v tuhle chvili asi dost silenost.
  Ikdyz asi jak pro koho 🙂
  https://www.zerohedge.com/news/2013-04-11/winklevoss-twins-revealed-owning-1-all-bitcoins

  Jinak me velice tesi, ze p. Altman i p. Dvorak na to nahlizi pozitivne. S jejich nazorem zde i na jinych webech, kde prisprivaji se casto ztotoznuji.

  re: plukin
  ———-
  Vite me prijde ze to je jako s tim piratsvim. Vsichni vedi, ze to je nelegalni, ale pochytat vsechny proste nejde, exemplarni priklady nefunguji a ty nejvetsi ryby nikdy stejne nechyti. Pokud by protistrana pristoupila na rozumny kompromis, kdy (album, film) bude za dolar pripadne za nejake smesne (ale opravdu smesne) predplatne za rozumnych podminek v rozumne kvalite, tak to nikdo (99 %) nebude delat a nekde honit to 1 % proste nebude mit ekonomicky smysl. A stejne tak je to s danema, pokud by byly v urovni napr. 1% (nebo proste v urovnich jako byly pred valkou) – tzn. celkova dan bude jednociferna, tak to taky nikdo resit nebude.

 21. eCardone napsal:

  V Ceske republice existuje platebni instituce Dagensia Finance https://www.ecardone.com , ktera podleha dozoru CNB a nabizi nakup a prodej Bitcoinu primo v ceske mene. V kvetnu bude nabizet i online bitcoin wallet (nebudete si muset stahovat Software a vase bitcoiny budete ovladat pres internetovy prohlizec)

 22. Jan napsal:

  re: eCardone
  ————
  Cenim si toho, ze se do toho pousti i nekdo v CR a vubec mam radost, ze tady nekdo neco dela a neceka jen co mu kdo da.

  Hlavne si dejte zalezet at Vam to nekdo nehackne – fakt to neni zadna sranda to ohlidat a ty transakce jsou naprosto nevratny. Klidne bezte na vetsi procenta z transakci, ale at vas hlavne nikdo nehackne nebo nevyDDOSuje do zapomenuti.

  Koukal jsem, ze zatim bezite na AVONETu – obavam se, ze to pri trosku vetsi zatezi jejich sit neudrzi. Predpokladam, ze tech datovejch center ve Zline moc nebude a pokud jste na jedny pateri s FDCservers tak se mate na co tesit…
  (omlouvam se za offtopic)

 23. v6ak napsal:

  mhi: Hardwarová BTC peněženka už asi existuje, slyšel jsem o něčem takovém. A kdyby ne, mohu si ji vyrobit z Raspberry Pi, byť to bude lehce nepraktické.

  Jan Altman: Pokud jde o poplatek za převod (asi jediný důvod, proč by mohly růst náklady na transakce), tak ten by měl fungovat pružně. Dnes (vyjma extrémně malých převodů) jde posílat platby bezplatně. Pokud to dobře chápu, tak k placení poplatků je člověk motivován tím, že platba proběhne rychleji.

 24. plukin napsal:

  Jan: s tim warezem je to zajimave srovnani, tam mi ale prinde ze neni vule nebo se to nevyplati a ne ze by to technicky neslo byt do technicke stranky veci moc nevidim.

 25. Jan napsal:

  re: plukin
  ———-
  Honit piraty je technicko-ekonomicky nesmysl. Jediny cim je lze porazit je pridana hodnota – musi to byt pro vetsinu lidi vyhodnejsi to koupit nez to po vsech certech shanet.
  Napr. thepiratebay se snazi zavrit uz radu let a nikdy se to nepodarilo a z ciste technickeho hlediska ma bitcoin i piratebay pomerne dost spolecneho.

 26. plukin napsal:

  Jan: me to tak prinde, nevidim v tom konkurenci niceho.

 27. Standa napsal:

  mhi: Bitcoin je navržen tak, že transakce nejsou reverzovatelné. Jakmile dojde k zaregistrování transakce, tak se registrace následných transakcí matematicky zakládá na předchozích transakcích. Takže reverzování je realizovatelné jen ve velmi krátkém časovém okně po transakci.

  Pokud ukradnu Bitcoin, zaregistruji tuto transakci na nějakou peněženku, a všechna tato data poté smažu, Bitcoin nenávratně zmizel, a nelze jej převést zpět.

 28. Standa napsal:

  Právě jsem se díval na projekt Volník.

  Měna, ve které peníze vznikají z ničeho při vstupu nového uživatele, ve které je spoření malifikováno, z této malifikace se nespořícím vyplácí základní nepodmíněný příjem, půjčky jsou bezúročné, transakční poplatky 5–10% na toto všechno vydělávají. Stanoveným cílem měny je zpomalit ekonomický růst.

  Připadá mi, že tvůrci sní svůj sen o fungujícím socialismu.

  Přesto předpokládám, že se něco takového v budoucnosti prosadí. De facto postavit spoření mimo zákon, a každého učinit životně závislého na bankovních půjčkách a pomoci státu, to je sen všech bankéřů a ultralevicových politiků.

 29. maxik napsal:

  Tento projekt je podle mě naprostá zhovadilost a blbost. Je to o ničem a nevím, jak tento článek mohl dnes získat během jediného dne (navíc po 11 dnech od zveřejnění) ztrojnásobení počtu hlasů.

 30. Jan napsal:

  re: maxik
  ———
  rika se tomu „viral“, jakmile se k tomu dostane nekdo, kdo ma vliv na ostatni siri se to jako vir.

  Vykaslete se nad predsudky – spousta lidi v roce 1995 take rikala ze Internet je nesmysl a nikdy se to neuchyti a o tom je i ten clanek. Z hluboka se nadychnete a prectete si to jeste jednou. Pokud je neco konkretniho nejasneho, rad se to pokusim treba v dalsim clanku objasnit.

  Pro ostatni:
  ————
  https://www.forbes.com/sites/jeffbercovici/2013/04/29/big-vc-says-bitcoin-is-gold-2-0-its-a-huge-huge-huge-deal/

  https://www.americanbanker.com/bankthink/the-elephant-in-the-payments-room-bitcoin-1058703-1.html?zkPrintable=1&nopagination=1

 31. maxik napsal:

  Myslím, že to je pěkná kravina. Celý ten projekt.

 32. Jan napsal:

  clanek vysel v 04/2013 – kdo tenkrat koupil a po 6 mesicich prodal tak vydelal 4-6 nasobek. Ti co do dneska neprodali by mozna meli jeste chvili pockat byt to momentalne je v plusu skoro 2.5 nasobek 🙂

Přidat komentář