Brexit – která globální banka by měla největší potíže?

Brexit je v souvislosti s červnovým referendem (a malým rozdílem mezi oběma tábory) horkým tématem. Výsledek není předem jasný, případný Brexit by zásadním způsobem ovlivnil budoucnost EU. Koho by zasáhl?

Nezapomínejte, že pokud uvidíte analýzu nějaké firmy, co bude pro Evropu znamenat potenciální Brexit, nezapomínejte, že primárním cílem takovéto analýzy je ochrana zájmů dané společnosti.

Mezi těmi, koho by zasáhl, vyčnívají banky. Která z nich ční nade všemi? Je to americká banka Goldman Sachs. Lobbistům lobujícím proti Brexitu banka oficiálně věnovala více než 0,5 miliónu dolarů, nad jejich londýnskou centrálou vlaje modrá vlajka s 12 hvězdami.

Tato banka spravuje své evropské operace přes Londýn. V případě, že vystoupení Velké Británie v EU by rázem měla problémy s řadou bankovních licencí či licencí na prodej produktů v různých zemích EU. Drtivou většinou svých obchodů včetně OTC derivátových kontraktů provádí Goldman Sachs přes Londýn. Tato banka má v Evropě zhruba 6.000 zaměstnanců, z toho 90 procent je právě v Londýně.

Proto nyní podle dostupných informací už „Goldmani“ horečně zjišťují, jaké části jejich businessu by byly v souvislosti s vystoupením Velké Británie z EU zasaženy nejvíce a hledají náhradní varianty. Nad stejným problémem jistě hloubají i jiné banky.

Naštěstí pro ně má banka Goldman Sachs bankovní licenci v Německu. Šlo by tedy o její oživení, rozšíření. Bylo by sem nutno převést všechny derivátové kontrakty. Protistrany (ze zemí eurozóny) by sotva chtěla mít uzavřeny derivátové kontrakty se subjektem mimo Evropskou unii. Regulatorní orgány by mohly začít tlačit, aby se kontrakty mezi evropskými bankami denominované v eurech realizovali alespoň v rámci EU, ideálně v členské zemi eurozóny. Frankfurt by zcela jistě byl vnímám pozitivně, proto ta velká výhoda německé licence pro Goldman Sachs.

Sledujte banky, napoví mnohé.

Komentáře

Přidat komentář